Blijven er in Noordeloos genoeg huurwoningen beschikbaar?

Vul de enquête in!

Het Dorpsberaad Noordeloos heeft signalen ontvangen over het mogelijk niet beschikbaarzijn van geschikte huurwoningen voor bewoners van Noordeloos. Dit signaal wordt versterkt doordat veel huurwoningen die leegkomen niet meer op de huurmarkt komen, maar door Kleurrijk Wonen worden verkocht. Bovendien heeft Kleurrijk Wonen eerder aangegeven niet mee te willen doen, aan een CPO-project op de vrijkomende locaties, School met de Bijbel, Dorpshuis en Smidsberg. Wij willen als Dorpsberaad Noordeloos samen met de gemeente Giessenlanden in gesprek met Kleurrijk Wonen. Maar dit kunnen wij alleen op basis van feiten en een goede inventarisatie. Wilt u, als u nu of in de toekomst interesse heeft in een huurwoning, de enquête invullen, het liefst digitaal. Deze is te vinden op www.noordeloos.nl op de pagina van het dorpsberaad of als u geen computer heeft kunt u een papieren versie via één van onze Dorpsberaadsleden opvragen. Wij hopen op een zeer grote respons, zodat we een goede basis hebben om ook namens u de zorgen over het beperken van de huurwoningvoorraad bespreekbaar te kunnen stellen bij Kleurrijk Wonen. Als u nog vragen of opmerkingen heeft dan horen wij dit graag.

Klik hier voor de enquête

Dorpsberaad Noordeloos
Thijs Brouwer, Botersloot 13, 0183 581260
Jan van der Ham, Botersloot 41, 0183 581241
Jolanda van Dam, Noordzijde 58, 06 53597079