Dorps-informatieavond 20 februari

Een dorps-informatieavond over ontwikkelingen begraafplaats en reconstructie Botersloot.

Namens Dorpsberaad Noordeloos, willen wij u uitnodigen voor een informatiebijeenkomst, in samenwerking met de gemeente Giessenlanden.

Tussen de twee onderwerpen is er een kleine pauze.
Er is ook de mogelijkheid om maar één van de twee onderwerpen bij te wonen.

Programma
19.15 – 19.30 Inloop
19.30 – 20.30 Begraafplaats Noordeloos
20.30 – 20.45 Pauze
20.45 – 21.30 Reconstructie Botersloot

Alle inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden in Noordeloos zijn van harte welkom. U krijgt op deze avond informatie en kunt vragen stellen over de plannen en achtergronden.

Begraafplaats Noordeloos
In de gemeente Giessenlanden zal elk dorp ook in de toekomst de beschikking houden over een begraafplaats. Uitgangspunt in het op te stellen toekomstbeeld begraafplaatsen is dat elke inwoner in het eigen dorp begraven kan worden. Voor elke begraafplaats in de gemeente is de situatie weer anders. Op 20 februari aanstaande gaan we specifiek in op de knelpunten en (mogelijke) ontwikkelingen voor de begraafplaats in Noordeloos.

Om deze begraafplaats toekomstbestendig te maken, zijn aanpassingen nodig. Marjan Dat, projectleider begraafplaatsen, zal een presentatie verzorgen en
onder andere ingaan op:
– gebrek aan ruimte voor nieuwe graven
– afstand doen van graven en het verwijderen ervan
– het gebruik van de aula
– cremeren en urnenruimte
– wensen rond kindergraven
– ontwikkelingen in het land

We wisselen graag met u van gedachten zodat we een breed gedragen plan voor kunnen leggen aan de gemeenteraad. De raad is van plan om in de eerste helft van 2017 het toekomstbeeld voor alle begraafplaatsen in Giessenlanden vast te stellen.

Duurzame buitenruimte: Botersloot reconstructie
De reconstructie van de Botersloot in het hart van Noordeloos staat over ca vier jaar op de planning.
Het gaat dan o.a. om asfalteringswerkzaamheden en het vervangen van de waterleiding door Oasen. Met het project ‘duurzame buitenruimte’ geeft de gemeente een extra kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte. Dit is wellicht ook mogelijk bij de reconstructie van de Botersloot. Deze aanpak biedt de kans om in een vroeg stadium met elkaar na te denken over hoe de reconstructie nog beter, mooier, slimmer of handiger kan. Ook worden inwoners en ondernemers
uitgedaagd zélf initiatieven te nemen om de buitenruimte te verbeteren. Hierdoor is soms meer mogelijk dan in eerste instantie gedacht.
Denkt u op 20 februari met ons mee?

Related News