Hulpverleners in de mantelzorg gezocht! 29 januari bijeenkomst Noorderhuis

Als u aan patiënten in de laatste fase van hun leven vraagt: hoe zou u willen sterven? Is het antwoord thuis in het bijzijn van familie en naasten. Natuurlijk kan deze wens vervuld worden door het inschakelen van bijvoorbeeld professionele zorg. Maar buiten deze zorg, komt er ook een intensieve taak bij de partner en familie te liggen. De stervensbegeleiding die door de mantelzorger gegeven wordt, vraagt veel energie en toewijding. Het is voor de mantelzorger prettig en belangrijk om soms even afstand te kunnen nemen om nieuwe energie op te kunnen doen.

Dat kan alleen als er goede opvang is. Wilt u weten hoe u hierbij kan helpen? In samenwerking met huisarts Marleen Kruithof, zal op 29 januari 2020 een informatieavond in het Noorderhuis worden georganiseerd, aanvang 20.00 uur. Mocht u interesse hebben om vrijwilliger te worden, of wilt u meer over dit onderwerp weten, dan bent u van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Als u er onverhoopt niet bij kunt zijn, of u wilt al eerder informatie ontvangen, dan kunt u één van de leden van de werkgroep zorg telefonische benaderen
of een mailtje sturen naar zorg.dorpsberaad.noordeloos@gmail.com.

WERKGROEP ZORG:
Angelique van Wijk (06 – 53 40 04 13), Lianne de Bruijn (06-13 44 14 37),
Nelie Slob (06 – 22 42 20 50) & Jolanda van Dam (06 – 53 59 70 79)