Inschrijving voor CPO Het Dorpshuis Noordeloos

Voor de locatie van het dorpshuis is het kavelpaspoort bekend. In het kavelpaspoort zijn de randvoorwaarden van de locatie beschreven waarbinnen de CPO-deelnemers hun plan kunnen realiseren. Op de begane grond zal een maatschappelijke functie (dokterspraktijk) gesitueerd worden. Daarnaast kunnen er op de 1e verdieping appartementen gerealiseerd worden. Gedurende het CPO-proces bepalen de deelnemers zelf hoe groot het appartement wordt en daarmee de VON-prijs van de woning.

 

Heb je interesse om op deze locatie samen met anderen je appartement te realiseren vul dan het inschrijvingsformulier in. Bij de inschrijving dient € 100,- te worden overgemaakt op rekeningnummer NL57 RABO 0322289580 ten name van notariaat Gorinchem o.v.v. CPO Dorpshuis Noordeloos.

Het inschrijvingsformulier kan men opvragen bij stephan@wijontwikkelensamen.nl.  Per beoogd huishouden mag 1 inschrijvingsformulier worden ingeleverd.

Het tijdstip van betaling is bepalend of je in aanmerking komt voor de loting. Wanneer je bent ingeschreven en betaald hebt doe je mee aan de loting. Door middel van de loting wordt een lotingsvolgorde bepaald. Deze loting vindt plaats in week 26 op eerder genoemd notariskantoor. Wanneer je wordt ingeloot geeft dit het recht om lid te worden van de nog op te richten ontwikkelvereniging die de huisartsenpraktijk en de appartementen gaat ontwikkelen. Omdat we nog niet weten hoeveel appartementen gerealiseerd kunnen worden starten we met 2 kandidaten voor de appartementen.

 

Inschrijving voor dit project vindt plaats tussen 8 juni tot en met 23 juni 12.00 uur. De inschrijvingsformulieren kunnen bij de notaris aan de balie worden afgegeven. U ontvangt dan een ontvangstbewijs.

 

Mocht u na het bekendmaken van de loting, binnen 3 dagen, besluiten niet op de reservelijst te willen blijven staan of niet meer te willen deelnemen aan het project, dan ontvangt u het inschrijfgeld van € 100,- terug. Het afmelden dient schriftelijk te gebeuren bij stephan@wijontwikkelensamen.nl

 

Belangstellenden die zich na de sluitingsdatum aanmelden dienen zich bij de vereniging aan te melden. Deze belangstellenden worden dan opeenvolgend aan de deelnemerslijst/reservelijst toegevoegd, op basis van de datum van ontvangst van het deelnameformulier en de betaling.

Related News