Update Noorderhuis

Noorderhuis Noordeloos

Update Noorderhuis

We kunnen ons voorstellen dat het voor het gevoel de laatste maanden wat stil geweest is rond het Noorderhuis. Dat betekent overigens niet dat we stil hebben gezeten.

Integendeel, op de achtergrond is veel energie besteed aan het definitief afronden van het zogenaamd uitvoerend ontwerp en het bijbehorende bouwbudget. Stil was het de afgelopen tijd zeker ook niet voor de dorpsgenoten die rond het bouwterrein wonen. Het zand van de voorbelasting is afgevoerd, de heipalen zijn geslagen en nu is aannemer BMV druk bezig met de fundering. De eerste contouren van het Noorderhuis worden zichtbaar!

Nog dit jaar verschijnt er een nieuwe Noorderhuis-krant en begin volgend jaar is er een dorpsavond, waarop we met behulp van de moderne techniek om en door het Noorderhuis kunnen lopen. In maart is er een feestelijke bijeenkomst rond de symbolische eerste steen.

Ondertussen wordt er hard doorgewerkt om eind 2018 helemaal klaar te zijn voor de ingebruikname van ons nieuwe Noorderhuis. Nu de bouw is begonnen, wordt het hoog tijd de aandacht te verleggen naar wat er allemaal ín het Noorderhuis kan gaan gebeuren. Want daar gaat het tenslotte om!