Dorpsberaad Noordeloos

Eenvoudig energie besparen in Noordeloos
Noordeloos telt een aanzienlijk aantal woningen dat in aanmerking komt voor energiebesparende maatregelen. Met deze maatregelen kunt u uw huis stapsgewijs of in één keer aanpassen naar een woning met fors lagere energielasten, aanzienlijk meer comfort, gezondere binnenlucht en zelfs een fraaiere buitengevel.

dorpsberaad

Link naar website 

Omgevingsvisie Giessenlanden, denk mee!

De gemeente Giessenlanden is onlangs gestart met het opstellen van een zogenaamde omgevingsvisie. Deze visie beschrijft de gewenste toekomst van de woon, werk en leefomgeving van onze dorpen en het buitengebied. Omdat het gemeentebestuur deze visie samen wil maken met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, zijn verschillende gremia, waaronder het Dorpsberaad Noordeloos, gevraagd om hierin mee te denken.
De Omgevingsvisie zal worden vastgesteld voor de periode tot 2030. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden op www.omgevingsvisiegiessenlanden.nl.

Uw inbreng telt! Graag horen wij uw mening en ideeën over wat er nodig is om Noordeloos leefbaar te houden, nu en zeker ook in de toekomst. En ook willen we graag weten wat Noordeloos zo bijzonder maakt en wat we met ons allen willen beschermen voor later. Daarbij kunt u denken aan verschillende zaken zoals:

• Voorzieningen, zoals een school voor onze kinderen, de huisarts ìn het dorp, een multifunctioneel dorpshuis waar we elkaar kunnen ontmoeten, sportfaciliteiten, etc.
• De zo kenmerkende monumenten en bijzondere gebouwen, molens, bruggen en bruggetjes in en rond Noordeloos. En de mooie ‘stukjes groen’ in het dorp.
• Gemeenschappelijke normen en waarden, die zich uiten in ons actieve veelkleurige verenigingsleven.
• Het prachtige natuurschoon van onze polders, waar die mooie boezem zich doorheen slingert.
• Voorzieningen op gebied van toerisme, die het mogelijk maken dat op gepaste wijze recreatie kan plaatsvinden.
• Voorzieningen die bijdragen in de behoeften van (kleine) ondernemers.
• Maatregelen ter verbetering van de veiligheid, bijvoorbeeld in het verkeer.

En hiervoor hebben wij echt uw inbreng nodig. Hoe meer meningen, hoe beter de kwaliteit van de visie zal worden. Meningen, niet alleen vanuit de kern, maar ook van mensen die buiten de kern wonen, worden zeer op prijs gesteld!
U kunt deze inbreng tot 1 juni doorgeven via e-mail op dorpsberaad.noordeloos@gmail.com, maar u mag natuurlijk ook een van de leden van het dorpsberaad persoonlijk benaderen.

Begin juni bespreekt het Dorpsberaad de door u ingebrachte punten met de gemeente. Zo mogelijk vindt dit plaats met een wandeling door het dorp en daarbuiten, zodat de situaties ter plekke kunnen worden bekeken.

Wij hopen op vele reacties!

Film over Noordeloos!

Er gaat een film gemaakt worden over Noordeloos! In opdracht van het Dorpsberaad is de productie van een film gestart over de veelzijdigheid van ons mooie dorp.
Met een meer dan evenredige kennis over het mooie Noordeloos zijn Wout Slob en Meine Mollema met camera, microfoon, pen en papier van start gegaan om Noordeloos, anno 2016, vast te leggen voor ons en ons nageslacht.
Dus als u in de komende periode mensen met camera’s ziet lopen, of als u gevraagd wordt of er iets op de film gezet mag worden, dan weet u wat er aan de hand is! Er wordt geprobeerd zo veel mogelijk vast te leggen; van de bedrijven en bedrijvigheid tot het prachtige dorpsleven, van individuen tot verenigingen, kerken, sport en natuur. En als u vindt dat er nog wat gemist wordt, of ideeën heeft over onderwerpen die zeker mee genomen moeten worden, schroom dan niet en neem contact met ons op.

Het dorpsberaad.
Contactpersoon voor de Noordeloos film: Wil Kortleve tel. 581484

Wonen in Noordeloos, mogelijke kansen.

Maandag 18 januari werd door het dorpsberaad een avond over wonen georganiseerd in het dorpshuis.
Uit de woonenquête die het dorpsberaad in Oktober heeft gehouden, is gebleken dat er vooral onder jongeren en senioren een vraag naar woningen in Noordeloos is.

Lees meer

Uitkomst woonbehoefte enquête (bericht van 14 januari)

Het Dorpsberaad Noordeloos heeft met een enquête onder alle inwoners van het dorp geïnventariseerd welke wensen er bestaan op woongebied.
De uitkomsten van deze enquete staan in deze pdf. Dit rapport is afgelopen vrijdag aan wethouder Teus van Houwelingen overhandigd.

Geen vrachtverkeer meer over De buurtbrug

Weet u het nog? De oud- en nieuw grap met de flitspaal. Grote consternatie in het dorp. Met de uiteindelijk gelukkige ontknoping voor vele hardrijders.

Lees meer

InNoordeloos als pdf

InNoordeloos nr 8 (pdf)

Dorpsberaad Noordeloos

dorpsberaad

Het Dorpsberaad heeft als taak de belangen van het dorp Noordeloos en haar inwoners te behartigen. Het Dorpsberaad acteert hier expliciet ‘dorps-breed’, dus het gaat over onderwerpen, kwesties en acties die van belang zijn voor iedereen in Noordeloos.
Zo zet het Dorpsberaad zich in om de leefbaarheid en schoonheid in Noordeloos op peil te houden. Signalering en assistentie ten behoeve van verbeteringen aan de infrastructuur en stimulans bij de ontwikkeling van huisvesting middels een ‘woonvisie’ en bouwprojecten zijn daar voorbeelden van. En ook gezellige bloembakken aan de mooie bruggetjes en een permanent zitbankje aan de Kom zijn initiatieven van het Dorpsberaad.

Als er ‘dorpsbrede’ issues zijn kan het dorpsberaad hier in faciliteren, assisteren en overleg voeren met de gemeente. Periodiek nodigt het Dorpsberaad de burgemeester en wethouders van De Gemeente Giessenlanden uit om, in een zogenaamde schouw, het dorp te bezoeken. Tijdens deze schouw wordt een kijkje gegeven in de bedrijvigheid binnen ons dorp, alsmede knel- en verbeterpunten besproken op velerlei vlak, waar de gemeente aan kan bijdragen.

Twee maal per jaar informeert het Dorpsberaad alle inwoners middels de INNoordeloos-krant, die in Noordeloos huis-aan-huis wordt verspreid en ook op deze website wordt geplaatst. Daarnaast organiseert het Dorpsberaad geregeld informatie- en inspraakavonden, vooral daar waar het om belangrijke onderwerpen gaat en waar iedereen moet mogen meepraten en denken.

De leden van het Dorpsberaad en hun telefoonnummers zijn:

Jolanda van Dam – 0653 597 079
Klazien de Groot – 0618 150641
Wil Kortleve – 0183  581 484
Jan van der Ham – 0610 092619
Henk Kuil – 0630 501 512
Gerrit Verweij – 0629 537 308
Arco Meerkerk – 0651 493 335
Rudolph de Jong – 0651 183 010

Voel u vooral niet bezwaard in een voorkomend geval een van de leden op te bellen of persoonlijk te benaderen. Per slot van rekening is het Dorpsberaad daarvoor.
Heeft u vragen over individuele verenigingen of instellingen op het dorp, dan verwijzen wij u graag naar de pagina van die vereniging, welke elders op deze website beschikbaar is.

ANBI gegevens Stichting Dorpsberaad Noordeloos

Hier kunt u het beleidsplan Stichting Dorpsberaad Noordeloos downloaden.