de Singelaers

Onze website: www.singelaers.nl

De buurtvereniging is opgericht op 3 september 1981.
Op 4 mei 1983 kreeg de vereniging zijn officiële statuten.
Het doel van de vereniging is het bevorderen van de contacten tussen de bewoners van de J.A. van Vurenstraat, M. Trappenburgstraat, Singel en Dreef, onder andere door het houden van ontmoetingen en ontspanningsavonden, alsmede door het organiseren van andere evenementen en bijeenkomsten.

Het bestuur bestaat uit:

e-mail: singelaers@gmail.com

Secretaris: René Exalto

Penningmeester: Joke Blom

Bestuurslid:
Gertjan Verheij
Tineke van Iperen
Saskia Rijnhout