Vereniging BUUR(T)WERK « DE HOGT »

Wij zijn

· een kleine buurtvereniging die een 25-tal panden omvat

· van begin Noordzijde, via de Nieuwendijk, tot begin van De Hoogt en de Gorissenweg

· met verhoudingsgewijs veel leden

 

Ons doel is het onderhouden en bevorderen van

· contacten tussen bewoners

· saamhorigheid, burenhulp, aandacht, daarbij elkaar in waarde latend

· behartigen van belangen w.b. leefomgeving

 

Dit doen we door

· “Oog en Oor” te zijn voor “Lief en Leed” in de buurt

· een ontmoetingsplaats te bieden aan mensen in de buurt

· activiteiten te ontplooien voor gezamenlijke ontspanning

· proactief instanties als dorpsberaad, gemeente, waterschap en provincie te benaderen

· deel te nemen aan dorpse activiteiten in kader van Verenigingsraad

 

Bijzonderheden

· de buurt herbergt een Chr. Ger. kerk, de Historische vereniging en de Sportvereniging

· enkele ontwerpgerelateerde- en melkveehouderijbedrijven

· waardoor we eigen lokaliteiten hebben om elkaar te ontmoeten

 

Historie naam De Hogt

· naam van terrein rond/achter ’t voetbalveld (2 onafhankelijke bronnen terug tot 1910)

· destijds een soort eiland van vlas en hennep akkers op hogere grond

· met er omheen drassige weilanden en eendenkooien en braakhutten.

 

3 historische terugblikken

De bom valt op De Hogt,  24 april 1943 

Voor wat werd de grond gebruikt in 1830?

Wie was toen de eigenaar van welke grond?

 

Bestuur

Secretariaat
Annelies Visser,  Nieuwendijk 6,  4225 PD Noordeloos, tel 589464

Penningmeester

Janneke den Besten, Nieuwendijk 17/1, 4225PE, Noordeloos,
rekening nr 321740653 tnv Buurtwerk de Hogt
Bestuurslid “oog en oor voor lief en leed”
Alice Simons

Voorzitter
Bas de Jong, Nieuwendijk 11, 4225PD Noordeloos