Vrijdag 2 Maart filmmiddag & avond

NIEUWS Let op!
De KINDERVAKANTIEWEEK gaat op de schop

We gaan het allemaal anders doen…
In plaats van alle activiteiten in die ene week na de jaarmarkt, gaan we verspreid over het jaar leuke dingen organiseren.

De allereerste activiteit kan alvast in de agenda gezet
worden!

VRIJDAG 2 maart Filmmiddag/avond in het Dorpshuis
Met om 15 uur een film voor kinderen tot 9 jaar en om
19.30 uur een film voor kinderen vanaf 9 jaar!

De volgende activiteiten zijn ook al gepland:
– Kinderknikkeren op vrijdagmiddag voor de jaarmarkt
– Maandag na de markt Vissen en de Dikke Banden Race
– Vakantie Bijbel Club in de laatste week van de zomervakantie
(data en tijden nog niet precies bekend)

Meer informatie over andere activiteiten volgt nog!
Verenigingsraad Noordeloos

Related News