Week van Gebed in Noordeloos

Het thema van de Week van Gebed is “Jouw hand mijn glimlach”.
De gebedsweek zal in het teken staan van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. Centrale Bijbeltekst is 2 Korinthe 5: 14 – 20.
Vers 19: “God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.”
Christenen in Nederland komen in de Week van Gebed rondom dit thema samen voor bezinning en gebed voor elkaar, ons land en voor de nood in de wereld.
Ook in Noordeloos zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten.
Van maandag 16 t/m vrijdag 20 januari 2017 van 19.00 tot 20.00 uur.
In de School met de Bijbel, Singel 2.

Tijdens de gebedsavonden wordt gebruik gemaakt van gebedsfolders voor volwassenen en tieners.
Iedereen, van jong tot oud, is hartelijk welkom om met elkaar te luisteren naar de Bijbel en te bidden. De Week van Gebed is bij uitstek de gelegenheid om als christenen van allerlei kerken en groepen elkaar te ontmoeten en samen te bidden tot God.
Organisator is de Interkerkelijke Werkgroep Evangelisatie.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.weekvangebed.nl , een mail sturen naar
int.werkgroep@gmail.com of bellen naar Irma de Jong 0183-351097

Related News