Brief van de gemeente Molenlanden aan alle inwoners

20 maart 2020

Beste inwoners van Molenlanden,

Bijzondere tijden met zorgen om en voor elkaar. Het coronavirus en de bestrijding ervan zorgt ervoor dat Nederland voor een groot deel stil ligt. Ook in onze gemeente. We volgen de landelijke richtlijnen op de voet en vragen aan u om dat ook te doen. Zo kunnen we samen het hoofd bieden aan deze situatie.

Op het moment dat ik deze brief schrijf, heeft de GGD mij gemeld dat er in totaal 7 besmette personen in onze gemeente thuis worden verpleegd. Het echte aantal besmettingen zal –omdat niet iedereen wordt getest – volgens de officiële instanties hoger liggen. Deze situatie wijzigt met het uur. Ik leef mee met de besmette mensen en hun families en wens hen veel sterkte toe.

Op de werklocaties in onze uitgestrekte gemeente doen we er alles aan om de cruciale dienstverlenende taken door te laten gaan. Hier zijn een gemeentelijk beleidsteam en diverse werkgroepen constant mee bezig. Met name de belangrijkste processen hebben onze aandacht. Als u vragen hebt die u niet ergens anders kwijt kunt, mail of bel ons dan via e-mail info@molenlanden.nl of telefoon 088 75 15 000.

De scholen en kinderopvang zijn dicht. Alleen de kinderen van ouders met vitale beroepen maken gebruik van de school of opvang. Leerlingen ontvangen lespakketten. Horeca ondernemers bezorgen eten. Noem het maar op. Prachtige initiatieven. Ik bewonder u en ben trots op alle gemeenschapszin. Laten we in al die vindingrijke oplossingen juist oog hebben voor de zwakkeren in onze dorpen en stad. U kent deze inwoners binnen onze gemeenschappen het best.

Het is zeer belangrijk om de door de rijksoverheid afgekondigde maatregelen op te volgen.
Dat vraagt veel van u allemaal, maar alleen zo bestrijden we het virus het beste:
– Was regelmatig uw handen
– Blijf zo veel als mogelijk thuis
– Houd afstand van elkaar (1,5 meter; dat geldt ook voor de buiten spelende kinderen)
– Geen bijeenkomsten met meer dan 100 personen
– Heb je ziekteverschijnselen: blijf thuis

Nadrukkelijk doe ik een beroep op u. Doe wat u kunt, zie om naar elkaar. Gebruik uw bestaande netwerken om hulp te bieden waar mogelijk. Ik denk aan de kerken, verenigingen, vriendengroepen en zo veel meer.
Allerlei initiatieven hoor en zie ik langs komen, en dat waardeer ik enorm:
– Boodschappenhulp voor onder andere ouderen.
– Bel-lijn voor mensen die in sociale eenzaamheid verkeren.
– Bloemen (tulpen worden weggegooid) aan mensen die dit kunnen gebruiken.
– Voorlezen via de radio en gratis luisterboeken via de online bibliotheek.

Op verschillende manieren vinden onze inwoners moed en kracht om deze moeilijke tijd met
elkaar door te komen. Er wordt hulp geboden, gebeden, afleiding gezocht en samen gekeken
naar oplossingen en mogelijkheden. Laten we ons samen inzetten en doen wat we kunnen.
Dat is in deze tijd van het allergrootste belang. Ik vertrouw en reken op u.

Met vriendelijk groet,
uw burgemeester
Theo Segers

Bron: https://www.molenlanden.nl/open-brieven-burgemeester-theo-segers

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail