Buurtvereniging 'De Brederodes'

27 oktober 2009
Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Koen Verspui, voorzitter
Anneke Bassa, secretaris
Marian van Oort, penningmeester
Jan Slingerland, algemeen lid
Ida Vonk, algemeen lid
Doel van de vereniging
Het doel van de buurtvereniging is het organiseren van en het meedoen aan diverse activiteiten van en voor de leden, om zo de onderlinge band in de buurt te versterken.

Leden
Iedereen die in de Van Brederodestraat of de Burgemeester Schakelstraat woont, kan lid worden van Buurtvereniging De Brederodes.

Activiteiten
Als vereniging proberen we mee te doen aan alle activiteiten die in het dorp georganiseerd worden. Bijvoorbeeld  de activiteiten op Koninginnedag, het buurtverenigingentoernooi van de Smidse Smasher,  de playbackshow die georganiseerd wordt door het zwembad.
Daarnaast organiseren we ook activiteiten voor onze eigen vereniging. Zo houden we op de 1e vrijdagavond van de maand september een buurtbarbecue. Vlak voor de zomervakantie was er een pannenkoekenmiddag voor de kinderen van de basisschool. Ook rond de feestdagen organiseren we soms leuke activiteiten.

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail