de Singelaers

27 oktober 2009

Onze website: www.singelaers.nl
De buurtvereniging is opgericht op 3 september 1981.
Op 4 mei 1983 kreeg de vereniging zijn officiële statuten.
Het doel van de vereniging is het bevorderen van de contacten tussen de bewoners van de J.A. van Vurenstraat, M. Trappenburgstraat, Singel en Dreef, onder andere door het houden van ontmoetingen en ontspanningsavonden, alsmede door het organiseren van andere evenementen en bijeenkomsten.
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Karin van Vugt
e-mail: singelaers@gmail.com
Secretaris: René Exalto
Penningmeester: Joke Blom
Bestuurslid:
Gertjan Verheij
Tineke van Iperen
Saskia Rijnhout

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail