De Spettertuin niet kopje onder

1 juni 2012

In de gemeenteraadsvergadering van 31 mei j.l. is het besluit genomen dat de 4 Giessenlandse zwembaden vanaf 2014 worden verzelfstandigd.
Financieel krijgen de zwembaden nog de eerder toegezegde subsidies voor 2014 en 2015 mee en in totaal 1 miljoen euro ‘verzelfstandigingsbuffer’.
Dit is na de plannen van het college om per 2015 te stoppen met elke subsidie een positieve uitkomst.
Daarmee kunnen we de komende jaren blijven zwemmen in ons eigen dorp!

Dit resultaat is te danken aan het luide en duidelijke protest op 10 mei en het gezamenlijke alternatief van alle gemeenteraadsfracties.

Graag wil De Spettertuin iedereen hartelijk bedanken die zich op welke wijze dan ook heeft ingezet om dit resultaat te bereiken!

 

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail