De Zwarte Hond architect voor het Noorderhuis

4 november 2015

De werkgroep Noorderhuis heeft architectenbureau De Zwarte Hond gekozen als architect voor het nieuw te bouwen Noorderhuis in Noordeloos. De multifunctionele accommodatie in Noordeloos omvat straks een school met schoolplein, kinderopvang, peuterspeelzaal, huiskamer, bar, muziekzaal, sportzaal, opbaarkamer, vergaderruimte en dorpsplein.
Noorderhuis-bewonersavond-DZH.LR
De laatste 3 overgebleven architecten hebben woensdagavond 28 oktober op een drukbezochte informatieavond hun ideeën laten zien aan de Noordeloose bevolking. De aanwezigen waren onder de indruk van de hoge kwaliteit van de gepresenteerde plannen en de bereidheid en inzet van alle aanwezige architecten om hun ideeën toe te lichten.
De op deze avond opgedane ervaringen zijn door de architecten verwerkt in hun definitieve voorstellen aan de werkgroep Noorderhuis (bestaande uit inwoners en vertegenwoordigers van de gemeente, dorpsberaad en school). Na een laatste presentatie van deze plannen aan de werkgroep Noorderhuis is architectenbureau De Zwarte Hond unaniem als winnaar uit de selectieprocedure gekomen. De ideeën van De Zwarte Hond gooien met name waar het gaat om de inpassing in de omgeving, de helderheid en multifunctionaliteit van de gebouwindeling en de aansluiting met het buitenterrein de hoogste ogen. Hiermee is het schetsontwerp van De Zwarte Hond (zie hiervoor www.noordeloos.nl) het uitgangspunt voor het te bouwen Noorderhuis en de basis voor verdere gesprekken met omwonenden en gebruikers. Architectenbureau De Zwarte Hond heeft een ruime ervaring met het ontwerpen van soortgelijke multifunctionele accommodaties inclusief school (zie www.dezwartehond.nl).
De werkgroep Noorderhuis is blij met het zetten van deze belangrijke stap op weg naar de realisatie van het Noorderhuis om zo Noordeloos leefbaar en toekomstbestendig te houden. Naar verwachting zal het Noorderhuis in 2018 in gebruik genomen kunnen worden.

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail