Dorpsavond 'Wonen in Noordeloos'

6 december 2013

De volledige uitslag van de enquete kunt u via de email aanvragen.
 
Vervolgens kwam wethouder Jan de Groot aan het woord. Hij had goed nieuws voor Noordeloos:
Op de locatie van de in augustus gesloten  Buurtschool  komen vijf tot zeven nieuwe woningen te staan. Het nieuwbouwproject wordt gegoten in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)/
 
Nieuwe huizen bouwen, dat wil wethouder De Groot ook wel. Hij legde echter uit dat de regels van de provinciale overheid weinig ruimte meer laten. “Met alle plannen die er nu al liggen, gaan we al over het aantal woningen dat we tot 2020 mogen bouwen heen.” Er is wel een ontsnappingsroute. “Daar waar aantoonbaar vraag is, mogen we in een zogenaamd woondorp, zoals Noordeloos is, vijf nieuwe huizen bouwen.”
En zo kwam het CPO-uitgangspunt op tafel. Bij deze vorm van bouwen nemen de kopers zelf het ontwikkelaarschap op zich. De Groot: “Zo zijn we van tevoren verzekerd dat de te bouwen huizen ook verkocht worden. Met deze constructie kunnen we op de plek van de Buurtschool vijf tot zeven nieuwe woningen bouwen. Als gemeente gaan wij daaraan meewerken. En wellicht, als er een nieuw Noorderhuis komt, dan kan er op de plek van het huidige dorpshuis nogmaals zo’n project gestart worden.”
 
Heeft u, heb jij serieuze interesse voor het CPO project Buurtschool. Er is een startbijeenkomst begin 2014.
Voor info en/ of aanmelden: (tot 1 januari 2014)
Jolanda van Dam, Noordzijde 58, tel 06-53597079
Thijs Brouwer, Botersloot 13, tel 06-21485273
of per mail: dorpsberaad.noordeloos@gmail.com

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail