Dorpsavond “Wonen in Noordeloos”

21 november 2013

logoInmiddels zijn er gesprekken met de gemeente Giessenlanden geweest en vindt het Dorpsberaad het nu de hoogste tijd om de uitkomsten en vorderingen met de inwoners van Noordeloos te delen.
Tijdens de Dorpsavond wordt de uitslag van de enquête gepresenteerd, de wethouders Jan de Groot en Elisabeth van Leeuwen zijn aanwezig om een toelichting te geven en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Het Dorpsberaad heeft met dit woonbehoefte-onderzoek geprobeerd bij te dragen aan een toekomstbestendig, leefbaar en levendig Noordeloos voor jong en oud.
Of dit gelukt is en wat de plannen voor de toekomst van het dorp zijn, dat verneemt u op 2 december a.s.
 
U bent van harte welkom in het Dorpshuis,
de aanvang van de avond is om 20.00 uur.
 
Graag tot ziens,
Dorpsberaad Noordeloos

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail