Dorpsberaad Noordeloos

21 januari 2012

Beste Noordelozers,

Aan het begin van het nieuwe jaar willen wij u graag wat laten horen van het Dorpsberaad.

Ook maken wij graag van de gelegenheid gebruik om iedereen een goed en gezond 2012 toe te wensen.

We hebben de afgelopen maanden niet stilgezeten en er zijn verschillende zaken door ons aangepakt en uitgevoerd.  We worden inmiddels betrokken bij verschillende overlegorganen binnen de gemeente en ook weten de inwoners ons te vinden als dat nodig is.  Tevens maken een aantal leden van het Dorpsberaad deel uit van het Platform Noordeloos.

Over verschillende projecten van de gemeente hebben we ons advies mogen geven,  bijvoorbeeld over de reconstructie van het straatwerk in de kern.

En goed nieuws: Binnenkort wordt de Noordelose jeugd benaderd om mee te denken over de herinrichting van de halfpipe locatie.

 

Hierbij nog een oproep:

Door een verhuizing uit de kern van één van onze leden is er bij het Dorpsberaad een nieuwe vacature ontstaan. Wij zoeken een enthousiaste man of vrouw die zich betrokken voelt bij het wel en wee van Noordeloos. Bij de selectie procedure zal  rekening worden gehouden met de samenstelling van de groep, tevens moet de kandidaat in het dorp Noordeloos wonen.

 

 

Het Dorpsberaad is een zelfstandig adviesorgaan van de inwoners van Noordeloos richting de gemeente Giessenlanden. Het Dorpsberaad geeft actief, gevraagd en ongevraagd, advies over het gemeentelijk beleid aangaande het dorp Noordeloos. U kunt telefonisch meer informatie over deze functie verkrijgen bij het Dorpsberaad Noordeloos, door contact op te nemen met Jolanda van Dam: 06-53597079 of met Klazien de Groot: 0183-588245. Uw aanmelding/reactie ontvangen wij graag voor 15 februari via dorpsberaad.noordeloos@gmail.com.

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail