Dorpsberaad

Het Dorpsberaad heeft als taak de belangen van het dorp Noordeloos en haar inwoners te behartigen. Het Dorpsberaad acteert hier expliciet ‘dorps-breed’, dus het gaat over onderwerpen, kwesties en acties die van belang zijn voor iedereen in Noordeloos.
Zo zet het Dorpsberaad zich in om de leefbaarheid en schoonheid in Noordeloos op peil te houden. Signalering en assistentie ten behoeve van verbeteringen aan de infrastructuur en stimulans bij de ontwikkeling van huisvesting middels een ‘woonvisie’ en bouwprojecten zijn daar voorbeelden van. En ook gezellige bloembakken aan de mooie bruggetjes en een permanent zitbankje aan de Kom zijn initiatieven van het Dorpsberaad.

Als er ‘dorpsbrede’ issues zijn kan het dorpsberaad hier in faciliteren, assisteren en overleg voeren met de gemeente. Periodiek nodigt het Dorpsberaad de burgemeester en wethouders van De Gemeente Giessenlanden uit om, in een zogenaamde schouw, het dorp te bezoeken. Tijdens deze schouw wordt een kijkje gegeven in de bedrijvigheid binnen ons dorp, alsmede knel- en verbeterpunten besproken op velerlei vlak, waar de gemeente aan kan bijdragen.

Twee maal per jaar informeert het Dorpsberaad alle inwoners middels de INNoordeloos-krant, die in Noordeloos huis-aan-huis wordt verspreid en ook op deze website wordt geplaatst. Daarnaast organiseert het Dorpsberaad geregeld informatie- en inspraakavonden, vooral daar waar het om belangrijke onderwerpen gaat en waar iedereen moet mogen meepraten en denken.

Voel u vooral niet bezwaard in een voorkomend geval een van de leden op te bellen of persoonlijk te benaderen. Per slot van rekening is het Dorpsberaad daarvoor. U kan ook een mail sturen naar dorpsberaad.noordeloos@gmail.com

Heeft u vragen over individuele verenigingen of instellingen op het dorp, dan verwijzen wij u graag naar de pagina van die vereniging, welke elders op deze website beschikbaar is.