3 juli as: Dorpsbijeenkomst inzake het rapport Schutte

4 juni 2014

ant009web-4
De Gemeente Giessenlanden houdt in juni en juli dorpsbijeenkomsten om met inwoners in gesprek te gaan over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. In Noordeloos vindt deze bijeenkomst plaats op 3 juli aanstaande in het Dorpshuis. Binnenkort ontvangen inwoners een huis-aan-huis uitnodiging.

Op deze avond wordt ingegaan op de eindrapportage van de commissie Schutte en hoe de gemeente Giessenlanden hiermee wil omgaan. Het rapport Schutte zet lijnen uit voor de bestuurlijke toekomst van de zes samenwerkende gemeenten in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.
In de bijeenkomsten komen vragen als ‘Wat betekenen deze mogelijke keuzes voor de inwoners?’ en ‘Welke toekomstige indeling past het beste bij Giessenlanden?’ aan bod.
De agenda voor 3 juli ziet er als volgt uit:
– opening door André Lodder
– algemene presentatie wethouder
– discussie in parallelsessies
– plenaire terugkoppeling discussie
– afsluiting door wethouder
 
In de parallel sessies is het de bedoeling om samen te discussiëren over het thema “Stad, of platteland”. Per groepje wordt dan doorgesproken over een thema, zoals bijvoorbeeld het behoud van de voorzieningen, economie, werkgelegenheid, vervoer, onderwijs, vervoer, cultuur etc. Uit deze groepsdiscussies moet dan blijken aan welke variant, “stad”  of “ platteland”,  de inwoners de voorkeur geven. De gemeenteraad is gevraagd om in het najaar een richtinggevende uitspraak te doen. Belangrijk genoeg dus om in grote getale op 3 juli aanstaande naar het Dorpshuis te komen!

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail