Enquête woonbehoefte in Noordeloos

3 juni 2013

 
Tijdens deze avonden en uit het woonbehoefteonderzoek van de gemeente Giessenlanden blijkt onder andere dat er in Noordeloos grote behoefte bestaat aan passende senioren- en starterswoningen.
 
Het Dorpsberaad gaat nu door middel van een huis aan huis enquête nauwkeurig in kaart brengen wat de concrete woonbehoefte onder inwoners en oud-inwoners van Noordeloos is.
De bedoeling is om op basis van de zo vastgelegde behoefte met de gemeente in overleg te gaan over het daadwerkelijk realiseren van woningbouw in Noordeloos.
Bij de enquête is een bijdrage van het Platform Noordeloos gevoegd. Het betreft een visie en plan voor woningbouw op de, al na deze zomer vrij te komen, locatie Buurtschool.
Klik hier voor enquête.
klik hier voor plan deel 1
klik hier voor plan deel 2

Om alle keuzemogelijkheden te verduidelijken is er een begrippenlijst toegevoegd. Leest u deze lijst eerst, voordat u de enquête gaat invullen. Met eventuele vragen over het invullen van de enquête of over het plan Buurtschool kunt u terecht bij de onderaan genoemde personen.
klik hier voor begrippenlijst
 
Alle Noordelose huishoudens krijgen deze week een envelop met de enquête en aanvullende informatie in de brievenbus. Het Dorpsberaad en het Platform Noordeloos hopen met dit initiatief bij te dragen aan een toekomstbestendig, leefbaar en levendig Noordeloos voor jong en oud.
 
U kunt de enquête ook printen en sturen naar:
Dorpsberaad Noordeloos, Antwoordnummer 12205, 4225 ZV  Noordeloos (geen postzegel nodig)
 
Voor vragen en/ of reacties kunt u terecht bij:
Contactpersonen Dorpsberaad:
Henk Kuil, Botersloot 69, tel. 582342
Jolanda van Dam, Noordzijde 58, tel 06-12272726
Thijs Brouwer, Botersloot 13, tel. 581260/ 06-21485273
Tho van Asperen, Veder-van Hobokenstraat 14, tel. 582468
Klazien de Groot, Botersloot 57, tel. 588245
 
Contactpersonen platform Noordeloos:
Henk Voormolen, Noordzijde 9, tel. 582399
Aco Wallaard, Laantje 12, tel. 06-53357697

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail