Het Slot is klaar met vertellen

19 september 2010

Ons resten de foto’s (www.hetkontakt.nl) en de dvd (voor 10 euro te bestellen) en veel onuitwisbare herinneringen. Er is iets groots gepresteerd. Hulde aan regisseur Charles Hens! In die hulde betrekken we iedereen, die op haar of zijn plaats heeft meegewerkt aan dit succes. De regen mocht niet deren, de modder werd op de koop toegenomen en de kou viel nog niet eens zo hard tegen. De Noordelozers en velen van elders toonden een grote gemeenschapszin.
Er viel vrijdagavond een last van de schouders van velen!
Hulde, dank, waardering! Fantastisch! Nol Bikker stelde zijn terrein beschikbaar en zei: ‘Ga je gang!’ Tegen Cees van Vugt, Jan van Veen en Bas Verspuij behoefde dat maar één keer gezegd te worden. Het idee van Sjaak Wallaard werd opgepakt.
Het is nauwelijks voor te stellen hoeveel tijd Bas, Cees en Jan in de productie van ‘Het Slot vertelt weer’ hebben gestoken. Zij deden het niet voor de eer, maar wel omdat ze er zelf veel plezier aan hebben beleefd. Dank en nogmaals bedankt!
Henk Bovekerk sr

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail