Inventarisatie Woonbehoefte Noordeloos

21 oktober 2015

dorpsberaadEnquete
Wanneer in de toekomst het Noorderhuis geopend wordt komen er in het dorp een aantal locaties vrij. De dorpsraad onderzoekt of op deze locaties woningbouw gerealiseerd kan worden. Want voldoende woningen voor elke leeftijdsgroep zien we als een belangrijke voorwaarde voor een Leefbaar Noordeloos.
start-enquete
Over de bestemming van de vrijkomende locaties is nog geen definitief standpunt ingenomen. De gemeente staat echter open voor plannen van het dorpsberaad.
Een concreet plan zal de kans van slagen dus zeker vergroten. Als dorpsberaad willen we dit graag samen met u verder vorm geven.
Om dit belang goed te kunnen behartigen in het overleg met gemeente, woningcorporatie, zorgaanbieder en bouwers is het noodzakelijk goed op de hoogte te zijn van de behoefte van de inwoners van Noordeloos. De vraag naar woningen bepaalt onze inzet!
Ruim twee jaar geleden hielden we al een enquête maar de ervaring leert dat deze vraag snel kan veranderen. Omdat een wens al is gerealiseerd of omdat de persoonlijke omstandigheden zijn gewijzigd. Daarom vragen wij u/jou om de enquête (opnieuw) in te vullen, liefst digitaal.
De enquête is hier te vinden op.
De enquête staat t/m 14 november online.
Voorkeur voor een papieren versie? Deze is op te halen, en weer in te leveren bij:
Jolanda van Dam, Noordzijde 58, tel: 06 – 12272726
Thijs Brouwer, Botersloot 13, tel: 0183 – 581260
Jan van der Ham, Botersloot 41 tel: 0183 – 581241
Bij voorbaat dankt het Dorpsberaad u hartelijk voor de moeite!

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail