Nieuwe locaties gezocht voor de speeltoestellen van de Buurtschool

11 augustus 2013

 
 
 
–       Iedereen mag ideeën aanmelden
–       De speeltoestellen moeten binnen de kern Noordeloos worden herplaatst. Dit kan b.v. als aanvulling op een bestaand speelterreintje, of andere locatie waar kinderen vrij kunnen spelen.(voetbal/zwembad/schoolplein)
–       De definitieve beslissing over toewijzing van de toestellen ligt bij het Dorpsberaad in overleg met de gemeente.
–       Bij einde levensduur, kan het voorkomen dat toestellen die in het openbaar gebied staan weggehaald worden, waarbij niet automatisch dit toestel vervangen wordt.
–       Ideeën kunnen tot 7 september worden (schriftelijk) aangegeven, via E-mail Dorpsberaad.Noordeloos@gmail.com, of bij een van onze Dorpsberaadleden door de bus worden gedaan.
 

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail