Noordeloos 1e Kanjerdorp van Nederland

18 mei 2018

Noordeloos zou Noordeloos niet zijn als we niet weer eens iets bijzonders hebben. Noordeloos wordt het 1e Kanjerdorp van Nederland. Omdat naast de school, nu ook alle sportclubs en kerkelijke clubs de Kanjertraining gevolgd hebben, willen we dit markeren met een speciale Kanjertegel. Het Kanjerinstituut en ook de Dienst Gezondheid en Jeugd vinden deze samenwerking zo bijzonder en waardevol, dat ze Noordeloos het eerste Kanjerdorp noemen! De eerste Kanjertegel zal op donderdag 24 mei om 15.00 uur op een feestelijke manier bij het zwembad gelegd worden. Ook zal dan aan alle geledingen die de Kanjertraining gevolgd hebben een tegel overhandigd worden. Alle schoolkinderen zullen hierbij aanwezig zijn en namens de gemeente zal wethouder de Groot aanwezig zijn. We zouden het heel fijn vinden als u als dorpsgenoot ook komt kijken bij het leggen van deze eerste Kanjertegel.

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail