Het Noorderhuis gaat er echt komen!

18 februari 2014

noorderhuis
De gemeenteraad Giessenlanden heeft 23 januari unaniem ingestemd met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor verdere uitwerking en realisatie van het Noorderhuis. Door het bundelen van zo veel mogelijk maatschappelijke voorzieningen in een nieuw multifunctioneel dorpshuis wordt de toekomstbestendigheid van het voorzieningenniveau in Noordeloos vergroot en wordt er tevens een bezuiniging voor de gemeente gerealiseerd. De bewoners van de Uittenbogaardstraat worden in het vervolgtraject betrokken.
Of download extra informatie over participatie in project door lagere school: het persbericht.

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail