Omgevingsvisie Giessenlanden, uw mening telt!

16 mei 2016


De gemeente Giessenlanden is onlangs gestart met het opstellen van een zogenaamde omgevingsvisie. Deze visie beschrijft de gewenste toekomst van de woon, werk en leefomgeving van onze dorpen en het buitengebied. Omdat het gemeentebestuur deze visie samen wil maken met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, zijn verschillende gremia, waaronder het Dorpsberaad Noordeloos, gevraagd om hierin mee te denken.
De Omgevingsvisie zal worden vastgesteld voor de periode tot 2030. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden op www.omgevingsvisiegiessenlanden.nl.
Uw inbreng telt! Graag horen wij uw mening en ideeën over wat er nodig is om Noordeloos leefbaar te houden, nu en zeker ook in de toekomst. En ook willen we graag weten wat Noordeloos zo bijzonder maakt en wat we met ons allen willen beschermen voor later. Daarbij kunt u denken aan verschillende zaken zoals:
• Voorzieningen, zoals een school voor onze kinderen, de huisarts ìn het dorp, een multifunctioneel dorpshuis waar we elkaar kunnen ontmoeten, sportfaciliteiten, etc.
• De zo kenmerkende monumenten en bijzondere gebouwen, molens, bruggen en bruggetjes in en rond Noordeloos. En de mooie ‘stukjes groen’ in het dorp.
• Gemeenschappelijke normen en waarden, die zich uiten in ons actieve veelkleurige verenigingsleven.
• Het prachtige natuurschoon van onze polders, waar die mooie boezem zich doorheen slingert.
• Voorzieningen op gebied van toerisme, die het mogelijk maken dat op gepaste wijze recreatie kan plaatsvinden.
• Voorzieningen die bijdragen in de behoeften van (kleine) ondernemers.
• Maatregelen ter verbetering van de veiligheid, bijvoorbeeld in het verkeer.
En hiervoor hebben wij echt uw inbreng nodig. Hoe meer meningen, hoe beter de kwaliteit van de visie zal worden. Meningen, niet alleen vanuit de kern, maar ook van mensen die buiten de kern wonen, worden zeer op prijs gesteld!
U kunt deze inbreng tot 1 juni doorgeven via e-mail op dorpsberaad.noordeloos@gmail.com, maar u mag natuurlijk ook een van de leden van het dorpsberaad persoonlijk benaderen.
Begin juni bespreekt het Dorpsberaad de door u ingebrachte punten met de gemeente. Zo mogelijk vindt dit plaats met een wandeling door het dorp en daarbuiten, zodat de situaties ter plekke kunnen worden bekeken.
Wij hopen op vele reacties!
Dorpsberaad Noordeloos.

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail