Onzekere toekomst OBS De Buurtschool.

17 februari 2012

 

 

De minister kan nog uitstel verlenen maar dan moet een school aan de volgende voorwaarden voldoen:

de kwaliteit van het onderwijs moet in orde zijn

de school moet een duidelijke groei voor de toekomst kunnen aangeven.

 

Aan de eerste voorwaarde kunnen wij ruimschoots voldoen. Onze kwaliteit is goed.

De tweede voorwaarde is een groot probleem. De Alblasserwaard is een krimpregio, er worden minder kinderen geboren en ook de prognose vanuit de Gemeente geeft een daling van het aantal leerlingen.

 

Ondanks alle emotie ( verdriet, boosheid, machteloosheid) gaan we er met elkaar tot 1 augustus 2013 een fantastische tijd van maken en er voor zorgen dat onze leerlingen op een goede manier op hun nieuwe school verder kunnen.

 

Het wegvallen van openbaar onderwijs is niet alleen voor de leerlingen, ouders en team een groot gemis, ook voor het dorp Noordeloos.

Er is dan geen keuze meer en ouders die principieel voor openbaar onderwijs kiezen, zullen een school buiten het dorp moeten zoeken of zelfs een andere woonplaats kiezen. Niet alleen de openbare school loopt de kans te verdwijnen, ook het winkeltje zal binnenkort de deuren sluiten. Voor meerdere voorzieningen in het dorp  is de toekomst ook onzeker.

Dit alles zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor Noordeloos. De mogelijkheid bestaat dat het dorp sneller zal vergrijzen. Eigenlijk levert sluiting van De Buurtschool alleen maar verliezers op.

 

Natuurlijk blijven we hopen dat we er voor 1 oktober 2012 nog 4 leerlingen bij krijgen, zodat het bovenstaand scenario niet nodig blijkt te zijn.

 

Voor alle lieve meelevende mailtjes,  kaartjes en telefoontjes willen wij u hartelijk danken. Het is goed te horen en te merken dat veel Noordelozers de openbare school een warm hart toedragen.

 

Met vriendelijke groet,

Wil Pierhagen.

 

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail