Oproep platform Noordeloos

30 december 2012


Het platform Noordeloos zet zich in om te komen tot een nieuwe multifunctionele dorpsontmoetingsplek voor Noordeloos onder de naam het Noorderhuis.
Om er voor te zorgen dat een nieuw te bouwen accommodatie zo goed mogelijk aansluit op de wensen van toekomstige gebruikers zijn er de afgelopen weken vragenlijsten verstuurd aan alle verenigingen in Noordeloos.
Om er zeker van te zijn dat niemand over het hoofd gezien wordt, roept het platform Noordeloos iedereen op die ideeën over de inrichting en het gebruik van een toekomstig Noorderhuis heeft om deze voor 10 januari as. te melden via noorderhuis@hotmail.com.
De binnengekomen informatie wordt gebruikt als basis voor de binnenkant van het Noorderhuis.
De planning is om in maart een eerste interieurontwerp te kunnen laten zien.

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail