passage

2 februari 2010

 

 

 

 

Om 20.00 uur hopen we weer te beginnen.

Eerst staan dan de jaarverslagen en de bestuursverkiezing op het programma. Aftredend zijn Arigje, Marie en Ria. Ria stelt zich herkiesbaar. Arigje en Marie niet. We hebben Irma de Jong bereid gevonden om weer in het bestuur plaats te nemen. Ter vervanging van Marie zoeken we nog een bestuurslid. Het blijft natuurlijk een vrije bestuursverkiezing.  

Ook zijn er 5 jubilarissen die we graag willen huldigen.

Na de pauze gaan we wat gezelligs doen met elkaar.

Dat wordt georganiseerd door enkele bestuursleden.

 

Contributie.

De contributie loopt van januari tot en met december. Voor 2010 bedraagt deze € 40,-. Bij voorkeur overmaken op bankrek. nr. 34.63.25.226 t.n.v. Passage Noordeloos.

 

Voorjaarsexcursie.

Op dinsdag 23 maart hopen we naar Culemborg te gaan.

We willen met elkaar daar het ”Elisabeth Weeshuis” gaan bekijken.

Elisabeth leefde van 1475 tot 1555. Zij liet veel geld na en legde vast, dat daar onder meer een weeshuis voor moest komen. Tegenwoordig huisvest het gebouw een museum en de openbare bibliotheek. In het museum staat een vaste tentoonstelling, dat een beeld geeft van de economische en culturele geschiedenis van Culemborg. We vertrekken met de auto om 13.00 uur bij het dorpshuis. De kosten bedragen ongeveer € 12,50.

Bent u in het bezit van een museumjaarkaart,  neem die dan mee, dan hoeft u geen entree te betalen.

Opgeven kan op 10 februari of tot 18 maart bij Marie Pesselse. Tel: 0183-582151

 

Workshop: Symbolisch bloemschikken.

Op 31 maart gaan we symbolisch bloemschikken in het dorpshuis.

Ina Nomen- Slob gaat eerst iets vertellen over symbolisch bloemschikken. Daarna gaan we een bloemstuk maken.

De kosten bedragen ongeveer € 16.-  U hoort nog wat u zelf mee moet brengen.

Opgeven kan op 10 februari of tot 18 maart bij Ria. Tel: 0183-581470

Ideeënbus.

Als u nog een leuk idee hebt voor een uitstapje of een Passage- avond,

schrijf dit dan op en doe het in de ideeënbus.

De bonnen , brengt u ze weer mee? Bij voorbaat hartelijk dank!

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur, Jannie de Jongh

 

(Ook niet-leden zijn van harte welkom!)

 

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail