Petitie SEH Gorinchem

11 november 2020

Beste bewoners van Noordeloos,

Het Beatrixziekenhuis (het beste streekziekenhuis van Nederland) in Gorinchem dreigt zijn spoedeisende hulppost te verliezen: Er ligt een plan om de eerstelijnszorg meer te centraliseren vanuit het ministerie in samenwerking met de zorgverzekeraars en in dit plan verdwijnt de spoedeisende hulppost in Gorinchem.

De spoedeisende hulp van het Beatrix ziekenhuis is voor ons dorp zeer belangrijk. Daarom willen wij u vragen om samen met de regio uw stem te laten horen en de petitie Behoud spoedeisende hulp Beatrix ziekenhuis Gorinchem digitaal te tekenen.

Iedere stem telt, dus willen wij u vragen om persoonlijk uw stem uit te brengen. Ook jongeren ouder dan 16 jaar mogen hun mening geven en de petitie ondertekenen.

https://www.petities.com/behoud_spoedeisende_hulp_beatrix_ziekenhuis_gorinchem

Er is overleg geweest met de initiatiefnemers, om te kijken op welke wijze mensen die geen emailadres hebben ook hun stem kunnen laten horen. Hier is nog geen pasklare oplossing, maar wordt aan gewerkt.

Hieronder de hoofdpunten waarom de Spoedeisende hulp niet mag verdwijnen.

  • Het belang van goede, toegankelijke zorg dicht bij huis is een absolute noodzaak , welke onderstreept wordt door de pandemie (covid19) die het ziekenhuis dit jaar ervaart en voorlopig nog een zware wissel zal trekken op alle ziekenhuizen.
  • Dat alternatieve ziekenhuizen voor een groot deel van onze inwoners verder weg gelegen zijn en daarnaast hebben we op de rijkswegen A15/A27 naar en van Gorinchem bijna altijd te maken met filevorming wat de betrouwbaarheid van de reistijd ernstig schaadt (meer dan een half uur), wij zijn ervan overtuigd dat dit de gezondheid zeker niet ten goede komt, en zelfs dodelijk kan zijn. Iedere seconde telt immers in een veel gevallen van spoedeisende hulp
  • Dat met het verdwijnen van de spoedeisende hulp ook “ IC-afdelingen” verdwijnen en dan houden we alleen nog een uitgekleed ziekenhuis  in onze regio over. Terwijl een volwaardig ziekenhuis dichtbij huis juist ontzettend belangrijk is voor deze regio.
  • Dat het helaas nodig is om actie te voeren voor het behoud van de spoedzorg in het Beatrixziekenhuis Gorinchem, vanwege de plannen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail