Platform Noordeloos

28 december 2011

 
Daarbij is aangegeven dat ons plan “in hoofdlijnen past in de visie die het college van Giessenlanden heeft op de voorzieningen in onze gemeente”.
Dit betekent dus dat we (allereerst op papier) verder kunnen bouwen aan een Noorderhuis!
De komende tijd gaan we in gesprek met toekomstige gebruikers (o.a. de verschillende (sport)verenigingen), om samen te bepalen wat nodig is voor een goed functionerende “dorpsontmoetingsplek”.
Op basis hiervan kunnen we, met echte specialisten, een compact en liefst vernieuwend plan maken voor de binnenkant van ons Noorderhuis (de buitenkant komt pas later).
Naar verwachting zijn we dan begin volgend jaar zo ver om weer iets nieuws en tastbaars te laten zien aan iedereen.
Heb je ideeën? Laat het ons weten! Want alleen met z’n allen kunnen we van ‘t Noorderhuis een huis voor Noordeloos maken.
 
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Henk
 
klik hier voor het filmpje over het Noorderhuis
 
 
Onderstaand bericht is van maart jl.
 
 
 

 
Op woensdag 21 maart organiseerde het Platform Noordeloos een tweede informatieavond. Voor een volle zaal met bewoners, gemeenteraadsleden en een tweetal wethouders vertelden leden van het Platform over de voortgang in de afgelopen maanden.
Naast veel gepraat met gemeente en andere betrokken partijen is er inmiddels ook een begin gemaakt met het rekenen en tekenen rond het nieuwe Noorderhuis met dorpshuisfunctie, sportfaciliteit en peuterspeelzaalaccommodatie. Ook de benodigde woningbouw voor starters en ouderen op de vrij te komen locaties als wapen tegen de gevreesde bevolkingskrimp kwam uitgebreid aan de orde.
 
Als hoogtepunt van de avond boden een drietal jonge leden van verenigingen die gebruik (willen blijven) maken van adequate dorpshuis- en sportfaciliteiten in Noordeloos wethouder De Jong een cheque aan van €60.000,-. Het bedrag van de jaarlijkse besparing op de exploitatiekosten die het, door de Noordelozers zelf te runnen, Noorderhuis de gemeente oplevert.
 
De uitkomst van de avond was dat er nog steeds zeer brede steun onder de bevolking is voor de gemaakte plannen en men het Platform Noordeloos aanspoort door te gaan op de ingeslagen weg. Vanuit de gemeente is toegezegd dat het Platform Noordeloos op zeer korte termijn een uitnodiging tegemoet kan zien om haar visie op de toekomstige leefbaarheid van Noordeloos en de daarvoor benodigde activiteiten te presenteren aan college en gemeenteraad.
 
 
 
 
 

 
 
Platform Noordeloos
 
 
Henk Voormolen, Tim Selders, Aco Wallaard, Wilco Bikker, Hermi Kortleve, Gijs Moerings, Jan Willem van Mourik, Freek Wallaard, Patrick Koekkoek, Rob Hordijk, Ferry Verheij, Hans v.d. Heuvel en Klazien de Groot.
 
 

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail