School met de Bijbel

27 oktober 2009

klik hier voor de website van de school

 

Het schoolreisje van groep 1 en 2   

klik hier voor meer foto’s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik hier voor meer foto’s van het Concert van Verre Landen

 

 

 

Basisschool in Noordeloos eerste Schone School van 2010

Leerlingen en ouders houden school en omgeving schoon

 

 

Noordeloos, 27 januari 2010 – De School met de Bijbel in Noordeloos is de eerste Schone School van 2010. De leerlingenraad kreeg de Schone School plaquette vandaag tijdens een feestelijke bijeenkomst overhandigd door Liliane Velt van de Stichting Nederland Schoon.

 

Snoeppapiertjes, plastic zakjes, drinkpakjes…. bij de basisschool uit Noordeloos belandt het allemaal in de afvalbak. De school is al jaren zeer actief met het schoon houden van de school en de directe omgeving. De leerlingenraad speelt hierin een belangrijke rol. Ieder raadslid heeft de verantwoordelijkheid over een bepaald terrein in of rond de school. Per gebied maakt de leerlingenraad roosters wie wanneer en op welke wijze schoonmaakt. Zo wordt dagelijks na de pauzes een rondje door de gangen gemaakt, maar ook de aanlooproutes naar school, de fietsenberging en de grasveldjes worden niet vergeten.

 

De beide ‘wethouders’ van de leerlingenraad, Mieke den Hartog en Anne Kooijman, vertellen enthousiast: ‘Wij hebben een poll gemaakt op de website, daar kon je invullen hoe belangrijk je een schone school vindt. Ongeveer 80% vindt het heel belangrijk en ruim 17% best belangrijk! En moeders kwamen in witte pakken controleren of we het ook echt goed doen.’ Alex de Bruijn, directeur van de school, vertelt: ‘In de Schone School opzet controleert de ouderraad de naleving van de regels. De ouders worden er zo meer bij betrokken en dat versterkt de onderlinge band. We zijn als leerkrachten, ouders en kinderen met elkaar verantwoordelijk voor een schone school!’

 

De Schone School is een initiatief van Stichting Nederland Schoon, namens de partners uit het Focusprogramma Zwerfafval. De stichting wil dat zoveel mogelijk scholen het zwerfafvalprobleem gaan aanpakken. De ondertekening van de Schone School Regels en het maken van een
Zwerfafval Plan zijn de basis van de aanpak. De school zorgt vervolgens voor voldoende voorzieningen en materialen om het plan uit te voeren en communiceert de aanpak naar interne en externe betrokkenen bij de school. De ouderraad beoordeelt of de school de regels en de aanpak voldoende naleeft en dus het predikaat Schone School mag voeren. Bij goedkeuring door de ouderraad ontvangt de school een Schone School plaquette voor bij de ingang.

 

Ter ondersteuning ontvangt de school een Toolbox waarin onder meer een afvalbak, hesjes, handboek, lijstje met tips, bordjes en posters met de regels zijn opgenomen. Daarnaast kunnen scholen op www.deschoneschool.nl terecht voor het aanvragen van extra materialen, het downloaden van formulieren en documenten en voor diverse tips voor opruimacties op school en voorbeelden van hoe andere scholen te werk zijn gegaan.

 

 

Focusprogramma Zwerfafval 2010-2012

De partners in het Impulsprogramma Zwerfafval 2007-2009 hebben besloten de aanpak van zwerfafval voort te zetten in het Focusprogramma Zwerfafval 2010-2012. Het  Focusprogramma is een gezamenlijk project  van de gemeenten en het bedrijfsleven, te weten: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), VNO-NCW (ook namens MKB Nederland), Agentschap NL (voorheen SenterNovem) en Stichting Nederland Schoon. Het Focusprogramma moet er voor zorgen dat over drie jaar Nederland daadwerkelijk schoner is en als schoner wordt beleefd.

 

Voor vragen over het Schone School project kunt u contact opnemen met Liliane Velt, telefoon 070 – 3042080. Meer informatie is ook te vinden op de website www.deschoneschool.nl

 

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail