College bezoekt Noordeloos

12 februari 2015

Schouw januari 2015 – College Gemeente Giessenlanden bezoekt Noordeloos.
Op 27 januari jongstleden organiseerde de Dorpsraad een dorpsschouw en bezochten burgemeester Ten Kate, en de wethouders Van Leeuwen, Akkerman en Van Houwelingen Noordeloos. Gedurende een wandeling door het dorp, die begon bij JH Watersport aan de Noordzijde, ging de wandeling door het centrum van het dorp, waarbij verschillende onderwerpen op de agenda stonden. Zo is er gekeken naar de verkeersveiligheid in het dorp, met name op de doorgaande route’s en de ontsluiting via de Kerkweg. Ook de gevolgen van de belasting door zwaar verkeer in het centrum kon met eigen ogen worden aanschouwd. In een afsluitende bijeenkomst bij NicoosBroer passeerden verschillende onderwerpen de revue, zoals, verkeer, N214, dorpsverfraaiing en de Woonvisie. deelnemers waren het er over eens dat het een geslaagde inhoudelijke middag was, voor herhaling vatbaar!

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail