SV Noordeloos legt kunstgrasveld aan!

8 mei 2016


Op de bijzondere algemene ledenvergadering van 7 april 2016 is door de leden unaniem gekozen voor de aanleg van een kunstgrasveld. Een besluit waar wij als vereniging heel blij mee zijn zodat we vanaf het seizoen 2016-2017 niet meer op een beperkt stuk trainingsveld en in de bagger hoeven te trainen. Het kunstgras veld wordt aangebracht op het hoofdveld en zal volledig nieuw worden ingericht. Maar voordat het zover is zal er in twee maanden tijd nog heel wat werk verzet moeten worden.
Op 28 mei, Ladysday, worden de laatste wedstrijden op het hoofdveld gespeeld en vanaf 30 mei gaan de leden een week aan de slag om het gehele veld kaal te maken. D.w.z. omheining, dug-outs, lichtmasten, ballenvangers, reclameborden en betonresten verwijderen.
De werkzaamheden gaan o.a. uitgevoerd worden door de firma’s Wallaard en Nootenboom Sports.
Na het leggen van rijplaten op het parkeerterrein tot aan de Nieuwendijk zal het vanaf 1 juni een komen en gaan zijn van tractors met kiepkarren. Er moet namelijk een laag van 40 cm grond worden afgegraven en afgevoerd worden. Een snelle rekensom levert op dat er ruim 3000 ton grond moet worden afgevoerd. Natuurlijk blijven we niet met een gat zitten en wordt dit na het leggen van drainage weer volgestort met een speciaal soort zand en een 10 cm sporttechnische bovenlaag. Alles bij elkaar zo’n 80.000 kruiwagens vol! Daarna wordt er een foamlaag gelegd en daarop komt het 40 mm lange kunstgras, ingestrooid met 1 cm zand en rubber korreltjes.
In de tussentijd worden ook de nieuwe lichtmasten en rondom het veld stelconplaten geplaatst.
Tot besluit wordt het veld ingericht met nieuwe (pupillen)doelen, dug-outs en het hekwerk.
Als alles loopt volgens planning zullen de werkzaamheden op vrijdag 29 juli gereed zijn.
Wij realiseren ons dat met name de bewoners van de Nieuwendijk van deze werkzaamheden overlast gaan krijgen maar vragen uw begrip hiervoor.
Op zaterdag 27 augustus hopen wij u feestelijk te kunnen ontvangen op een sportcomplex wat klaar is voor de toekomst!
Met vriendelijke groet,
Bestuur SV Noordeloos
www.svnoordeloos.nl

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail