Uitnodiging Symposium

9 september 2013

 
Steeds vaker klinkt de vraag: willen en kunnen bewoners meer het initiatief naar
zich toehalen? En wat moet de gemeente doen om dat te faciliteren?
We nodigen u uit om hierover mee te praten op het symposium ‘Tot in de kern met bewoners’
op donderdag 26 september van 12.30 uur tot 17.00 uur in zalenen
partycentrum ‘De Til’ in
Giessenburg. Graag wisselen we hier ervaringen uit met actieve inwoners, ambtenaren en
bestuurders uit Giessenlanden en andere gemeenten.
Aanmelden
De deelname aan het symposium is kosteloos, maar we stellen het zeer op prijs als u zich
vooraf aanmeldt. Dit kan tot uiterlijk 19 september op de website www.woonactief.nl of
door een email
te sturen met uw naam naar info@woonactief.nl. Daarbij s.v.p. ook
vermelden of u wilt deelnemen aan de lunch. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.
Waarom dit symposium?
Meer dan voorheen komt het aan op de zelfredzaamheid van de burger om de vitaliteit van
het dorp te behouden. Maar dat gaat niet vanzelf. Voor het mobiliseren van deze energie
is een omslag in het denken nodig. Zowel van de lokale overheid als van de bewoners. De
vraag is waarom, hoe en wanneer wil de bewoner zelf zijn dorp maken en hoe draagt de
overheid daar maximaal aan bij? Kortom: hoe kun je succesvol kerngericht werken?
De dorpsraden in de gemeente Giessenlanden hebben inmiddels de nodige ervaring
opgedaan met het kerngericht werken. Ze zijn niet meer weg te denken. Dat heeft hele
goede resultaten opgeleverd, maar ook teleurstellingen. Van beide valt veel te leren.
Op het symposium presenteren dorpsraden en gemeente wat er goed gaat en waar het
beter kan/moet. De rol van de Woonactief als extern verbinder wordt nader belicht.
Evenals de aanpak in buurgemeente Molenwaard die een andere manier van kerngericht
werken heeft. Frans Thissen (docent Sociale Geografi e UvA) zorgt voor een breder perspectief
en neemt u mee van verleden en heden naar de toekomst van de dorpen en de rol van de
dorpsraden daarbij.
Voor wie is dit symposium bedoeld?
Deze middag is met name bedoeld voor actieve bewoners, ambtenaren en bestuurders van
de gemeente Giessenlanden en regiogemeenten. Daarnaast is deze bijeenkomst interessant
voor woningcorporaties, welzijnsinstellingen en adviesbureaus.
Programma
Dagvoorzitter en gespreksleider is Geert Maarse, opgegroeid in het mooie Arkel en
nu programmamaker Studium Generale (Erasmus Universiteit).
12.30 uur Aanvang met lunch
13.00 uur Aftrap door Werner ten Kate,
waarnemend burgemeester Giessenlanden
en André Lodder, Woonactief
13.15 uur Presentatieronde met:
• Marko Does, gemeentesecretaris Giessenlanden
• De vier dorpsraden
• Jan Ottevanger, adviseur Woonactief
• Kees Boender, wethouder Molenwaard
• Frans Thissen, docent Sociale Geografi e,
Universiteit van Amsterdam
14.15 uur Koffi e/thee
Tijdens de korte pauzes beantwoorden de dorpsraden graag uw vragen
14.30 uur Gesprek aan de stamtafel
• Kansen en valkuilen voor dorpsraden
• De ambtenaar als onmisbare schakel:
wat kan daarvan worden gevraagd?
• De wil van het bestuur: ruimte voor burgers of gewoon bezuinigen?
15.30 uur Koffi e/thee
15.45 uur Publiek debat aan de hand van stellingen
• Dilemma’s en hete hangijzers uit de dagelijkse praktijk
16.15 uur Conclusies en afronding
16.30 uur Borrel en napraten
17.00 uur Einde programma

klik hier voor het PDF-bestand van de uitnodiging

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail