Theo Hoffman

21 november 2012

Theo Hoffman is afgelopen zaterdag voor de zoveelste maal in het ziekenhuis opgenomen. Zijn positieve instelling in de afgelopen tijd is bewonderingswaardig, maar door alle tegenslagen wordt het steeds moeilijker voor hem en zijn gezin om vertrouwen in de toekomst te houden.

Morgen moet hij weer een ingreep ondergaan en hij is daar zeer nerveus onder.

Misschien kunt u hem een kaart sturen en hem daarmee een hart onder de riem te steken.

Dit kan vanuit ons dorp een extra stimulans voor hem  zijn (velen zullen misschien al wat sturen, maar toch).

Hieronder het adres van Theo:

UMC

Afdeling C 4 Oost

Kamer 11

Heidelberglaan 100

3584 CX  Utrecht

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail