Uitkomst woonbehoefte enquête

14 januari 2016

Giessenlanden-0590
Het Dorpsberaad Noordeloos heeft met een enquête onder alle inwoners van het dorp geïnventariseerd welke wensen er bestaan op woongebied.
De uitkomsten van deze enquete staan in deze pdf. Dit rapport is afgelopen vrijdag aan wethouder Teus van Houwelingen overhandigd.

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail