uitnodiging Passage

14 januari 2010

 

 

 

Agrarisch vrouwensymposium 2010.

Dinsdag 2 februari wordt er weer een vrouwensymposium gehouden in “De Til” te Giessenburg. Ontvangst: 9.30 uur met koffie/thee. Opening: 10.00 uur door mevr. Slingerland- Schakel. Inleiding: 10.15 uur door mevr. v.d. Wal- Greijdanus. Pauze. Na de pauze gelegenheid tot het stellen van vragen. Afsluiting morgenprogramma: 12.00 uur. Hierna is er gelegenheid voor het buffet en een bezoek aan de stands.

Opening middagprogramma: 13.30 uur. Optreden van het Huisvrouwen Orkest “De Vrolijke Keuken”. Afsluiting: 15.00 uur.

De kosten voor deze dag bedragen € 18,- per persoon inclusief buffet en consumpties.

Opgeven kan tot 27 januari bij Corrie Bikker. Tel: 0183-581833.

 

Bestuursverkiezing.

Op 10 februari houden we onze jaarvergadering. Dit jaar zijn aftredend Arigje Verkaik, Marie Pesselse en Ria Kon. Arigje en Marie stellen zich niet meer herkiesbaar. Ria is wel herkiesbaar. Maar het is natuurlijk een vrije bestuursverkiezing. Op 20 januari kunt u de namen inleveren van de leden die u graag in het bestuur wil zien. Wanneer u niet op 20 januari aanwezig kunt zijn, kunt u uw briefje met handtekening inleveren bij een van de bestuursleden.

Woensdag 10 februari jaarvergadering.

Opgeven om mee te eten met de jaarvergadering kan nog op de Passage avond van 20 januari. En heeft u al een jeugdfoto ingeleverd? Dat kan ook nog. Op de januarivergadering en bij Fieke of Tineke.

 

De bonnen, brengt u ze weer mee? Bij voorbaat hartelijk dank!

 

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,

Jannie de Jongh

 

 

 

 

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail