Update Noorderhuis

30 juni 2014
noorderhuis
Zoals u wellicht weet heeft de school eerder dit jaar aangegeven alsnog mee te willen doen in het project Noorderhuis. Het college van B&W heeft vervolgens aan de gemeenteraad gevraagd of zij ook akkoord kunnen gaan met het toevoegen van de school aan het eerder in januari goedgekeurde plan. Op 26 juni heeft de gemeenteraad van Giessenlanden opnieuw unaniem ingestemd met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet om te komen tot een nieuw multifunctioneel Noorderhuis op de locatie Nieuwe Wetering II (achter de Uittenbogaardstraat), ter vervanging van het Dorpshuis en de Smidse Berg en inclusief kinderopvang, peuterspeelzaal en basisschool.
Dit betekent dat er weer verder gewerkt gaat worden aan het ontwerp. De planning is nog steeds dat er medio 2016 een Noorderhuis in Noordeloos staat.

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail