Vereniging BUUR(T)WERK « DE HOGT »

27 oktober 2009

Wij zijn

· een kleine buurtvereniging die een 25-tal panden omvat

· van begin Noordzijde, via de Nieuwendijk, tot begin van De Hoogt en de Gorissenweg

· met verhoudingsgewijs veel leden

Ons doel is het onderhouden en bevorderen van

· contacten tussen bewoners

· saamhorigheid, burenhulp, aandacht, daarbij elkaar in waarde latend

· behartigen van belangen w.b. leefomgeving

Dit doen we door

· “Oog en Oor” te zijn voor “Lief en Leed” in de buurt

· een ontmoetingsplaats te bieden aan mensen in de buurt

· activiteiten te ontplooien voor gezamenlijke ontspanning

· proactief instanties als dorpsberaad, gemeente, waterschap en provincie te benaderen

· deel te nemen aan dorpse activiteiten in kader van Verenigingsraad

Bijzonderheden

· de buurt herbergt een Chr. Ger. kerk, de Historische vereniging en de Sportvereniging

· enkele ontwerpgerelateerde- en melkveehouderijbedrijven

· waardoor we eigen lokaliteiten hebben om elkaar te ontmoeten

Historie naam De Hogt

· naam van terrein rond/achter ‘t voetbalveld (2 onafhankelijke bronnen terug tot 1910)

· destijds een soort eiland van vlas en hennep akkers op hogere grond

· met er omheen drassige weilanden en eendenkooien en braakhutten.

3 historische terugblikken

De bom valt op De Hogt,  24 april 1943 

Voor wat werd de grond gebruikt in 1830?

Wie was toen de eigenaar van welke grond?


Bestuur

Secretariaat 
Joke Blokland, Nieuwendijk 12, 4225PE Noordeloos, tel 581936, jokeblokland@filternet.nl

Penningmeester

Janneke den Besten, Nieuwendijk 17/1, 4225PE, Noordeloos
rekening nr 321740653 tnv Buurtwerk de Hogt

Bestuurslid “oog en oor voor lief en leed”
Hilly van der Ham, Nieuwendijk 15, 4225PE, Noordeloos, tel 582972, hilly.vanderham@hotmail.com

Voorzitter 
Bas de Jong, Nieuwendijk 11, 4225PD Noordeloos

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail