Buurtvereniging De Singelaers

De buurtvereniging is opgericht op 3 september 1981.
Op 4 mei 1983 kreeg de vereniging zijn officiële statuten.
Het doel van de vereniging is het bevorderen van de contacten tussen de bewoners van de J.A. van Vurenstraat, M. Trappenburgstraat, Singel en Dreef, onder andere door het houden van ontmoetingen en ontspanningsavonden, alsmede door het organiseren van andere evenementen en bijeenkomsten.

Het bestuur bestaat uit:

e-mail: singelaers@gmail.com

Voorzitter: Lynne van Daalen
Secretaresse: Simon Jansen
Penningmeester: Jan Blom
Bestuursleden: Gonda Romeijn, Jaqueline Exalto en Gertjan Verheij

Je vereniging aanmelden? Ontbreken er punten of heb je tips? Stuur ons een mail