Dorpskamer

Elke woensdagochtend is er van 10 tot 12 uur gelegenheid voor ontmoeting met dorpsbewoners in de Dorpskamer. De koffie en thee staan klaar en er kunnen allerlei spelletjes worden gedaan.  Regelmatig worden er extra activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een bingo, film, een lezing of quiz. Uiteraard is deelname hieraan geheel vrijblijvend, iedereen kan altijd gewoon binnenlopen voor een praatje en een bakje koffie.  

Ook worden er workshops georganiseerd voor verschillende doelgroepen, zoals een workshop bloemschikken of portret-fotografie. 

Iedere laatste vrijdag van de maand is het Repair Cafe geopend, u kunt dan terecht met uw kapotte spullen en de vrijwilligers kijken of deze gerepareerd kunnen worden. 

De activiteiten kunt u vinden via Facebook, “Dorpskamer  Noordeloos”. De Dorpskamer-agenda verschijnt ook wekelijks in de activiteiten-kalender van het Kontakt en 1x per twee maanden wordt een huis-aan-huis uitnodiging gemaakt.

Heeft u tips of suggesties voor de Dorpskamer, we horen ze graag!  De contactpersonen zijn: José Korevaar 06-22546190, Nelie Slob 06-22422050, Wil Kortleve 06-12619562, Wilma Bikker 06-30891564, Wilma van Veen 06-46106227 en Klazien de Groot 06-18150641. dorpskamernoordeloos@gmail.com

Je vereniging aanmelden? Ontbreken er punten of heb je tips? Stuur ons een mail