E.H.B.O. afdeling Noordeloos

De vereniging is opgericht op 01-10-1952 en bestrijkt Noordeloos, Hoornaar en Hoog-Blokland. De vereniging heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Het doel van de vereniging is tweeledig:

– Doel 1 –
Het faciliteren van diverse opleidingen met betrekking tot het verlenen van eerst hulp, zodat dev
vernigingsleden competent zijn om hulp te bieden aan personen in bedreigende situaties. Hiervoor worden diverse cursussen aangeboden. De geldigheid van de bijbehorende diploma’s is geregistreerd bij Het Oranje Kruis.

– Doel 2 –
Het ondersteunen van evenementen waarbij EHBO geregeld benodigd is. Dit zijn vooral regionale evenementen zoals schaatstochten (Molentocht), wielerwedstrijden, de Fokveedag Boerenlandfeest, jaarmarkten en feestweken, etc.

De activiteiten die de vereniging doet, zoals het aanbieden van cursussen en het houden van oefeningen op locatie dienen bij te dragen aan – ten minste één – van deze doelen.

evenementen@ehbo-noordeloos.nl

Je vereniging aanmelden? Ontbreken er punten of heb je tips? Stuur ons een mail