Historische vereniging

De Historische Vereniging Hoogblokland Hoornaar en Noordeloos is opgericht in 1984 en heeft ten doel:

    • het wekken en onderhouden van belangstelling voor de geschiedenis van Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos;
    • het verrichten van historisch onderzoek en inventarisatie mbt bovengenoemd gebied;
    • het aanleggen, beheren of laten beheren van collecties van oudheidkundige of volkskundige voorwerpen;
    • het behoud en beschermen tegen aantasting in de ruimste zin van karakteristieke historisch gegroeide bebouwing, alsmede de landschappelijke waarde van bovengenoemd gebied.

Verdere informatie zie website.

Je vereniging aanmelden? Ontbreken er punten of heb je tips? Stuur ons een mail