Interkerkelijke werkgroep evangalisatie

het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Johannes vd Dool
2e voorzitter: Barbera Tromp
Penningmeester: Wim den Besten
Secretariaat: Irma de Jong

Je vereniging aanmelden? Ontbreken er punten of heb je tips? Stuur ons een mail