Nederlands Bijbelgenootschap

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) vindt het belangrijk dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt. In Nederland probeert het NBG dat door materialen en activiteiten te ontwikkelen die passen in deze tijd. In het buitenland werkt het NBG samen met het wereldwijde verband van bijbelgenootschappen, de United Bible Societies, om zo het woord van God te vertalen en te verspreiden.

In Noordeloos is er ook een werkgroep van het NBG. Deze bestaat uit:
Peter Visser, voorzitter
Irma de Jong, secretaris, gj.de.jong@solcon.nl
Ria Kon, penningmeester
Marian Horden, algemeen lid
Greet Blokland, algemeen lid.

 

Elk jaar staan we op de jaarmarkt om het NBG onder de aandacht te brengen. Met de verkoop van o.a. boeken willen we geld in zamelen voor een project. Iedereen kan lid worden van het NBG en op die manier het bijbelwerk steunen.

Je vereniging aanmelden? Ontbreken er punten of heb je tips? Stuur ons een mail