Ons Noordeloos

Op 2 november 1972 is de Verenigingsraad Noordeloos opgericht en nog steeds is hetzelfde doel voor ogen als toen, de belangen van haar leden en het algemeen belang van de dorpsgemeenschap behartigen. Sinds 2018 onder de naam Ons Noordeloos. Een naam die beter bij de huidige tijd past.

Buiten het jaarlijks organiseren van de jaarmarkt, diverse kinderactiviteiten, de Sinterklaasintocht en de Kerstzangdienst worden er incidenteel ook andere activiteiten georganiseerd. Voorbeeld is de in 1974 geslaagde actie “Loop nog eens naar de pomp” waaraan we de oude dorpspomp hebben te danken. Andere acties waren o.a. de amateurteken- en schilderswedstrijd Mooi Noordeloos waardoor ons dorp op bepaalde dagen veranderde in de Montmartre. Overal zaten kunstschilders de mooiste plekjes van Noordeloos te vereeuwigen. Menigeen heeft zo’n schilderij thuis aan de muur hangen. Anno 2009 geeft zij wederom een boekwerk uit over haar eigen dorp en investeert zij in de website om nog intensiever gebruik te maken van dit medium.

Tijdens het 40-jarig jubileumjaar is een foto-wedstrijd uitgeschreven. Vele Noordelozers, maar ook anderen, hebben Noordeloos in 5 seizoenen (lente / zomer / herfst / winter / feestweek) op de foto gezet. Tijdens de receptie aan het eind van de 2-daagse tentoonstelling in november 2012 zijn de winnende foto’s in de vorm van een setje ansichtkaarten aan alle aanwezigen uitgedeeld. Daarna zijn deze setjes in de verkoop gegaan.

In 2011 heeft de VR het platform Noordeloos opgericht om actie te voeren om in onze dorpskern een dorpshuis te behouden. En dat is gelukt! Maart 2019 wordt ons Noorderhuis geopend. Een multifunctioneel gebouw met een dorpshuis, gymzaal, school, dorpskamer, bieb, BSO enz.

Het huidige bestuur bestaat uit;
Jan-Willem van Mourik (voorzitter), Linda Verheij (secretariaat), Niels van Vugt (penningmeester), Niels Wallaard (secretariaat Jaarmarkt), Femke Griffioen, Berdine Blokland en Marielle de Jong.

Je vereniging aanmelden? Ontbreken er punten of heb je tips? Stuur ons een mail