Oranjevereniging Wilhelmina

Bestuur Oranjevereniging Noordeloos

Marieke Vonk – Voorzitter
Esther den Besten – Secretaris: 0183-582548 / 0622044130
esther.denbesten@outlook.com
Annemarie den Hartog – Penningmeester
Erik de Jong – Ledenadministratie
Ike Korevaar
Stefan de With
Freek Wallaard
Hendrik van Mourik
Peter Martijn Bronkhorst

Contact: ovnoordeloos@gmail.com
Website: www.oranjeverenigingnoordeloos.nl

voor de feestweek ga je naar: www.feestweeknoordeloos.nl

Lid worden, wijzigingen doorgeven;
Lidmaatschap kost € 7,50 per jaar
Opgeven kunt u zich bij Erik de Jong, M. Trappenburgstraat 34, Noordeloos tel. 0610731447 of per email; erikdejong1975@hotmail.com

Je vereniging aanmelden? Ontbreken er punten of heb je tips? Stuur ons een mail