Vereniging Buur(t)werk De Hogt

Wij zijn

 • een kleine buurtvereniging die een 25-tal panden omvat
 • van begin Noordzijde, via de Nieuwendijk, tot begin van De Hoogt en de Gorissenweg
 • met verhoudingsgewijs veel leden

 

Ons doel is het onderhouden en bevorderen van

 • contacten tussen bewoners
 • saamhorigheid, burenhulp, aandacht, daarbij elkaar in waarde latend
 • behartigen van belangen w.b. leefomgeving

 

Dit doen we door

 • “Oog en Oor” te zijn voor “Lief en Leed” in de buurt
 • een ontmoetingsplaats te bieden aan mensen in de buurt
 • activiteiten te ontplooien voor gezamenlijke ontspanning
 • proactief instanties als dorpsberaad, gemeente, waterschap en provincie te benaderen
 • deel te nemen aan dorpse activiteiten in kader van Verenigingsraad

 

Bijzonderheden

 • de buurt herbergt een Chr. Ger. kerk, de historische vereniging en de Sportvereniging
 • enkele ontwerpgerelateerde- en melkveehouderijbedrijven
 • waardoor we eigen lokaliteiten hebben om elkaar te ontmoeten

 

Historie naam De Hogt

 • naam van terrein rond/achter ‘t voetbalveld (2 onafhankelijke bronnen terug tot 1910)
 • destijds een soort eiland van vlas en hennep akkers op hogere grond
 • met er omheen drassige weilanden en eendenkooien en braakhutten.

 

3 historische terugblikken

De bom valt op De Hogt, 24 april 1943

Voor wat werd de grond gebruikt na 1830?

Wie was toen de eigenaar van welke grond?

 

Bestuur

 

Secretariaat

Annemarie Ebbendorf, Nieuwendijk 1a, 4225PD Noordeloos, aebbendorf@yahoo.com

 

Penningmeester

Janneke den Besten, Nieuwendijk 17/1, 4225PE Noordeloos

rekening nr 321740653 tgv Buurtwerk de Hogt

 

Bestuurslid “oog en oor voor lief en leed”

Alice Simons

 

Voorzitter

Bas de Jong, Nieuwendijk 11, 4225PD Noordeloos

Je vereniging aanmelden? Ontbreken er punten of heb je tips? Stuur ons een mail